Super Power Story Chapter 1 (Novel)

Super Power Story Chapter 3 (english & tagalog)

Change na ako ng damit ko lumabas na ako ng room na kita ko si Oppa Key say niya oi Song eat na tayo say ni Song oh sige po go na ako sa dinning table eat na kami dun finish na kami nag eat go ako sa room ng EXO say ni Song annyeonghaseyo (Hello) say ni Samchon Suho.

from EXO annyeonghaseyo say ni Bofu Lay mo na Ungcle mo din ako at si Chen.

from EXO at si Kris.

from EXO at si Luhan.

from EXO at si Tao.

from EXO say ni Song aniyo (no) but i know na po at si Oppa Kai.

from EXO po ang Oppa ko at si Oppa Sehun.

from EXO at si Oppa Baekhyun.

from EXO at si Oppa Chanyeol.

from EXO at si Oppa D.O.

from EXO say nila ha paano mo kaagad na know yun say ko eh kasi po meron po ako (Mind Reader).

eh say nila ah okey kaya naman pala say ni Song zaijian say ni Bofu Tao marunong ka din mag talk ng Chinese me said shi shi.

shi say niya ni jao shenme mingzi (what,s your name) me said wo jiao de mingzi (my name is) Song me said wo laizi guojia (I,m from Country) Xianggang.

(Hong Kong) he said oh okey say ni Oppa Kai Song did you want to play something here in EXO room me said ne ne ne play kami.

finish mag play say niya so paano ka go dito sa Seoul say ni Song kasi po my haft Korean po ako at Chinese eh say niya ah okey say ko bye say niya okey sige lumabas na ako ng room

nila EXO.

enter na ako sa room namin ni Aunt Bless say niya jal jinesseoyo (how are you) say ko jeoneun jal jinaeyo (I,m fine thangks) say ni Bless eodie gayo (where are you going) say ko secret say niya.

jasinisseoyo (are you confident) say ni Song aniyo say ni Bless waeyo say Bless waeyo say ni Song i don,t know bye lumabas na ako ng room namin say ni Song passt Sensei RM Oppa Jin walk kami pa go out sa house my na find ako na my (Super Power) he name is Jimin.

from BTS ang power niya ay (Water) say ni Song ”yah ” did you want to join to our team he said ne Oppa Jin said ”yah ” Song who.

is this guy me said oh this is Jimin he power is (Water) Oppa Jin said okey me said oh no where are we i don,t know this place i thingk we are lose Oppa.

Jin said oh no Jimin said ”yah ” you to i find a place to live me said ne but my money is in Aunt Bless house what should we do now Oppa Jin said oh i have my money here me said Daebak (Amazing) we enter that house and then we eat there and JaJa.And The Next Day.

We are going to Chapter 3✌️❇️

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like