Super Power Story Chapter 1 (Novel)

Super Power Story Chapter 6 (english & tagalog)

nila BTS say ni Oppa Key oi Song tara dito sa room namin na Shinee say ko oh sige po enter na ako dun say ni Samchon Onew.

from (Shinee)

Jonghyun

from (Shinee) hi Song say ni Song hi din po mga Samchon mo din kami pati si Minho say ko alam ko po say ni Oppa Key Song my mind reader ka no say ko hai say ni Samchon Jonghyun marunong ka.

din mag talk ng nihongo say ko ne say ko kon ban wa (good evening) say niya hai say niya sleepy ka na ata eh say ko opo say ni Oppa Key tara dito sa bed.

ko tabi tayo mag Jaja ka na say ko eh carry niya ako down niya ako sa bed niya humiga na ako dun na ka Jaja na ako sit down siya sa tabi ko my eat siya food wake up na ako kaagad na gulat.

si Oppa Key down na ako sa bed niya feed ako ni Oppa Key dumating na si Oppa Taemin ng Shinee ga ako sa couch nila sit down ako dun na ka Jaja na ulit ako tumabi sa akin si Oppa Taemin touch niya yung hand ko kaya na past ko sa kanya yung.

mga Power,s ko na gulat siya remove niya na kaagad yung hand niya wake up ako ga ako kay Oppa Key carry niya ako pinahiga niya ako sa bed niya na ka Jaja na ulit ako touch niya na din yung hand ko kaya na past ko.

na din yung mga Power,s ko wake up na ulit ako na read ni Oppa Key yung mind ko say niya baby sis my team kayo no say ko opo na gulat si Samchon Onew

at si Samchon Jonghyun

at si Samchon Minho bigla na.

dun ako sa room naming ni Aunt Bless na gulat siya say niya anak paano mo na gawa yun remove ko na yung damit ko change ako ng shirt ko climb na ako sa taas ng bed ko say niya anak eat ka na ba say ko ne down ako get ko yung back pack ko climb ako ulit sa taas ng bed ko open ko back pack ko get ko yung Super Power (Badge) Water.

And Super Power (Badge) (Frost Snowflake).

And Super Power (Badge) Healing( Unicorn).

And Super Power (Badge) Light (Sun).

And Super Power (Badge) Thunder.

and Super Power (Badge) Fire (Phoenix).

And Super Power (Badge) Force.

And Super Power (Badge) Teleportation.

and Super Power (Badge) Wind.

And Super Power(Badge) Flight (Dragon).

and Super Power (Badge) Telekinesis.

and Super Power (Badge) Time Control.

put ko sa Super Power pouch Badge ko put ko sa neck ko humiga na ako na ka Jaja na.

ako.And The Next Day.

Wake up na ako na gulat ako kasi na sa bed na ako ni Aunt Bless na ka open ko yung Super Power

pouch Badge ko look ko nag Jaja pa si Aunt Bless close ko na climb ako pa down sa bed niya na sira.

yung Super Power Badge pouch ko kasi si Baba Andy pa gumawa nun fall down sa floor yung mga Super Power Badge ko wake up si Aunt Bless na kita niya yung mga badge ko na get ko put ko lahat sa bed niya look niya get ko.

yung Super Power pouch ko call ko si Baba Andy say ko ni hao say niya oh anak bakit ka na pa call sa akin say ko eh kasi po na sira po yung Super Power Badge pouch ko eh say niya ano paano na yan say ni Song ay hindi ko din po.

alam eh say ni Song nasan po si Bofu Stephen say Baba Andy na dun sa farm natin say ko ah okey po say niya na diyan ba si Aunt Bless mo say ko opo say niya i give mo sa kanya yung phone mo kasi talk.

ko siya okey say ko oh sige po give ko na kay Aunt Bless yung phone ko get niya say niya ni hao ma say niya wo hen hao Xie Xie say niya ha sa akin mo pa gawa to Super Power Badge pouch ng anak natin say ni oo climb na ako sa taas ng bed ko open ko yung back pack ko get ko yung Super Power (Badge) Plant.

ko get ako ng Shirt ko say ko hala yung damit ko na lang to na give sa akin ni Sensei R.M put ko sa neck ko down na ako sa bed ko remove ko yung shirt ko change ako ng damit ko give na ni Aunt Bless yung phone ko say niya oh anak tapos ko na gawin yung.

Super Power Badge pouch mo oh na kita niya yung Super Power (Badge) Plant ko look niya touch ko yung hand niya kaya na past ko sa kanya yung mga Super Power,s ko lumabas ako ng room namin lumabas ako ng Jib grow ako dun ng mga Fruit at.

Vegetables harvest ko na kaagad bigla na dun ako sa room namin ni Aunt Bless down ko sa table niya na gulat siya put ko lahat sa ref niya lumabas ako ng room namin get siya ng red apple sa loob ng ref niya bite niya say niya wow grabe na pa ka sarap naman nito. (Page 4)

We are Going to Chapter 5✌️❇️

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like