Super Power Story Chapter 1 (Novel)

Super Power Story Chapter 8 (english & tagalog)

say ko wala lang po enter na din si Oppa Jin dinala niya ako dun sa table sit down na din si Oppa Jin say ni Bofu Lay oh eto na yung food niyo feed ako ni Bofu Lay at ni Oppa Jin tapos na nila ako feed eat na si Oppa Jin.Tapos na nag eat si Oppa Jin stand up na kami say ko gomabda.

(thangks) give ko yung money ko kay Bofu Lay say niya wag ka na mag pay anak say ko oh sige po walk na kami pa labas ng eumsikjeom ni Bofu Lay na wala ulit kami ni Oppa Jin na kita namin si Oppa RM na eat ng ice.

cream sa Seven11 hold ni Oppa Jin yung hand ko say niya tara baby sis ga tayo dun sa seven11 say ko oh sige po enter na kami dun sit down kami sa table ni Oppa RM na gulat siya say niya na wala naman kayo two no say.

ko hai buy si Oppa Jin ng two na ice cream give niya sa akin get ko eat ko na eat na din ni Oppa Jin yung sa kanya na ubos ko na touch ko yung hand ni Oppa RM remove ko na bigla stand up ako say ko hi are you Jungkook.

from BTS and V

from BTS say nila yes we are waeyo me said nice to meet you two Jungkook shake my hand and me remove and V shake my hand to and he remove his hand say ni Jungkook at ni V baby sis hai ano ginagawa niyo three dito say ko na lose po kami ni Oppa.

Jin eh na kita po namin si Oppa RM say ni Oppa Jungkook waeyo say ko eh kasi po medyo new pa lang po kami ni Oppa Jin dito eh say ni Oppa V ah okey kaya naman pala eh enter si Bofu Lay say niya oi mga anak bakit wala pa kayo sa house na san yung.

baby sis niyo ah na kita niya na buy ako ng footlong siya na nag pay na gulat ako hold niya yung hand ko down niya ako sa table ni Oppa RM eat ko na footlong ko nung ayaw ko na give ko kay.

Bofu Lay eat niya na ubos niya na.Stand up ako say ako ng ”Achoo ” say ni Oppa RM Bless you ”Achoo ” carry ako ni Bofu Lay lumabas na kami ng seven11 kasama sila Oppa Jin at Oppa RM at Oppa Jungkook at Oppa V bigla na dun na kami sa house dinala ako ni Bofu Lay sa room nila EXO pinahiga niya ako sa bed niya na heal niya na ako kaagad na ka.

Jaja na ako dun say ni Bofu Lay ha nag ka fever na yung anak natin tas na heal ni Bless tapos umalis sila ng Oppa Jin niya sa house say ni Samchon Suho hindi ko alam eh bigla ako wake up down ako sa bed niya carry ako ni Bofu Lay na ka jaja na ako.

habang carry niya ako pinahiga niya ako sa bed niya humiga na din siya hug niya ako kiss niya ako sa chic ko na ka jaja na din siya.And The Next Day.Wake up na ako feed ako ni Bofu Tao at ni Bofu Kris at ni Bofu Luhan at ni Samchon Suho at ni Samchon Xiumin at ni Samchon Chen at ni Bofu Lay at ni Oppa Kai at ni.

Oppa Sehun at ni Oppa D.O at ni Oppa Chanyeol at ni Oppa Baekhyun tapos na nila ako feed down ako sa bed ni Bofu Lay lumabas na ako ng room nila EXO ga ako sa room namin ni Aunt Bless open ko yung back pack ko get ko yung damit ko get ni Aunt Bless say niya anak tara dito mag take a bath ka nag a ako.

sa bathroom take a bath niya ako tapos na niya ako take a bath put niya na yung damit ko say niya tara na anak enrol na kita sa school say ko oh sige po hold niya yung hand ko walk kami pa ga sa hakkyo.

(School) enter kami sa classA stay siya dun my nag say ng hi my name is Yoona.

from (SND) and this is Joy.

from (Red Velvet) and this is Amber.

from (FX) me said oh nice to meet you and me is Mark Lee.

from (NCT) me said ne and Prof Yunho.

from (TVXQ) and Prof Changmin.

from (TVXQ) and Niel.

from (Teen Top) said oh i am sorry because i am late he said okey ”yah ” you can you please stand up me said shi Prof Yunho said ni jiao shenme mingzi (what,s your name) me said wo jiao wo de mingzi shi (my name is) Song Bo Min.

Prof Changmin said okey you my take you,re sit now sit down ako dun sa tabi ni Mark Lee at ni Niel say ni Prof Yunho okey we have a test get one and past get ko sit down na ako sa table ko answer ko na lahat say ko finish na gulat.

si Aunt Bless at yung mga classmate ko get na ni Prof Changmin yung mga test paper ko look niya na gulat siya tapos na yung class namin say ko hi po Samchon Yunho at Samchon Changmin at Oppa Mark Lee at Oppa Niel at Nuna Yoona at Nuna Joy at Gege Amber say nila paano kaagad na know yun ah say ko i don,t know say ni Samchon Changmin anak my mind reader ka no say ko shi. (Page 7)

We are Going to Chapter 8✌️❇️

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like